1. svetová vojna
Pridal dNb_David dňa November 20 2009 14:17:09
Prestali vás u? bavi? tie hry z obdobia 2. svetovej vojny? Iste mi dáte za pravdu, ?e ich je nespočetné mno?stvo. Ale na 1. svetovú vojnu akoby sa zabudlo. A tak sa ruská firma Dark Fox rozhodla z toho ?a?i?. Vyvynula hru s názvom 1. svetová vojna, ktorý vraví za v?etko.
Podrobné novinky
Výrobca: Dark Fox


Distribútor: 1C Company


Distribútor na Slovensku: PL


Zem výroby: Rusko


Typ hry: RTS


Dátum vydania: 1. ?tvr?rok 2006


Multiplayer: áno


Nosič: CD

Minimálna konfigurácia: operačný systém windows 98 / ME / XP / 2000, CPU 500 MHz, 128 MB RAM, 32 MB GFX


Zatriedenie hry: stratégia


Web: int.games.1c.ru/ww1


Lokalizácia: kompletná (CZ), manuál aj SK

Popis:
Prestali vás u? bavi? tie hry z obdobia 2. svetovej vojny? Iste mi dáte za pravdu, ?e ich je nespočetné mno?stvo. Ale na 1. svetovú vojnu akoby sa zabudlo. A tak sa ruská firma Dark Fox rozhodla z toho ?a?i?. Vyvynula hru s názvom 1. svetová vojna, ktorý vraví za v?etko.
Hrali ste niekedy Blitzkrieg? Ak áno, rýchlo zistíte, prečo sa to pýtam. Hra sa mu veľmi podobá, lebo je asi robená na jeho engine. Či?e neočakávajte nič viac, ako 2D pohľad mapy bez členitého terénu. Aj napriek tomu hra pote?í. Pozrime sa jej bli??ie na zub.
Hra vás dokumentárne prevedie cez obdobie prvej svetovej vojny (28.6.1914 a? do 11.11.1918). Máte mo?nos? hra? 3 kampane, a to za vojská Dohody, Centrálnych mocností a za Rusko. V?etko je podrobne popísané, hra má veľkú encyklopédiu, menu je prehľadné... Pri ka?dej kampani strávite pár desiatok hodín a ani obávaného stereotypu sa nemusíte obáva?. Hra vás v?dy prekvapí a je to dos? veľká sranda.
Ked?e sa 1. svetová vojna nazývala aj čudná vojna (preto?e vojna sa zmenila na zákopovú (zdĺhavú)), tak sa boj bez zákopov ani nepohne. Bude va?ou dôle?itou súčas?ou, bez ktorej ďaleko nezájdete. Tak ako v Blitzkrieg májú pozemné jednotky veľa formácii. Mô?u be?a?, plí?i? sa, pochodova?... Takisto jednotky zbierajú skúsenosti, tak?e ak u? skúsenú jednotku stratíte v boji, budete ju musie? nahradi? novou, bez akýchkoľvek skúsenosti. Jednotky sa mô?u zakopa?, stava? záterasy, obsadzova?, rýchlo zaútoči?...
To boli vojaci, teraz k zbraniam. Autori správne vyu?ili to, ?e v 1. svetovej vojne sa e?te len začali tanky objavova?. Pár prototypov vyu?ijete v boji a to podľa príslu?nej kampane, za ktorú hráte. Aj tu dali vývojári podnet, aby si hráč zahral v?etky 3 kampane. Delá väč?inou vyu?ijete na streľbu z diaľky. Zblízka sa dajú veľmi rýchlo zniči? alebo ľahko obsadi?. Takisto vám dochádza munícia, tak?e si ju musíte doplňova? nákladnými autami, ktoré berú náklad zo skladísk. V hre máte aj viacero úrovní obtia?nosti. A zapotíte sa u? pri najmen?ej. Kým tu nemusíte a? tak taktizova?, preto?e máte väč?í počet vojska ako nepriateľ, pri ?a??ích úrovniach u? máte men?í počet vojska vy. Tam si u? musíte premyslie? ka?dý jeden krok, aby ste stratili čo najmenej vojakov a zbraní. No na pomoc vám často prichádzajú posily. Na začiatku misie máte udané hlavné ciele misie, popri ktorých mô?ete splni? aj tie vedľaj?ie. Grafika je, ako som u? povedal, 2D. No nie v?etky 2D hry sú prepadáky. U? spomínaný Blitzkrieg bol herný trhák a aj v dne?nej dobe 2D grafika prerazí. Na to, ?e hra nijak detailami nehýry a nie sú tu ani nijak ?pecializované efekty, vyzerá vskutku pekne. A hra pobe?í na najvy??ích rozlí?eniach aj na slab?ích počítačoch a notebookoch. Hudba pekne spríjemni chod hry, hoci mohla by? o tro?ku lep?ia.
Encyklopédia hry je taká obsiahla, ?e to vyzerá, ako keby to bola druhá učebnica dejepisu. Pekne krásne si v nej pospomínate na tie učivá z dejepisu a priberiete dokonca nové znalosti, tak?e učiteľke (učiteľovi) dejepisu mô?ete v tejto téme konkurova?. :-) Nájdete tam v?etko, od zbraní v prvej svetovej vojne, a? po lietadlá. AI va?ich vojakov, ale i nepriateľa, občas zlyháva. Napríklad, ak strieľate do nepriateľa, tak on stojí na mieste ďalej. To nie je dobré pri stratégiach, tak?e je to taký zdvihnutý výstra?ný palec pre autorov do budúcna. No najviac pote?í lokalizácia do če?tiny, vďaka ktorej hravo v?etko pochopíte. :-)
Tak, a blí?i sa koniec mojej ďal?ej recenzie. Dočítali ste sa z nej niečo? Dúfam, ?e áno. Vývojári z firmy Dark Fox vôbec nič nepokazili jej výrobou a povedal by som, ?e urobili dobre. Vyrobili hru z obdobia prvej svetovej vojny, ktorých je v dne?nej dobe tak ?alostne málo. Fanú?ikovia RTS akcie sa majú načo te?i?. Aj na dej, ktorý u? nebude ten dookola omieľaný z 2. svetovej vojny, ale čistý, a skvelý z prvej svetovej vojny, a aj na priemernú, celkom peknú grafiku, na ktorej mohli autori e?te trocha popracova?. Tak?e ak si túto hru kúpite, nebudú to naisto zbytočne vyhodené peniaze.

1. svetová vojna v ?tatistike:
Povolaných vojakov: 65 miliónov


Zahynulo: 8 - 10 miliónov vojakov


Zranilo: 20 miliónov vojakov


Vojenské výdavky: 210 miliárd dolárov

Bojovalo sa na:


Európa:


-západný front


-východný front


-ju?ný front - srbský


- taliansky


- solúnsky

Ázia:


-Blízky východ


-Ďaleký východ

Afrika:


-Nemecké kolónie

Plusy (+):


- dej


- encyklópedia


- dĺ?ka deja


- 3 kampane


- nápad na hru z obdobia 1. svetovej vojny


- hardwarové nároky


- prehľadné menu aj hra


- ?a??ia obtia?nos? :-)

Mínusy (-):


- grafika


- hudba


- hra nepriná?a nijakú revolúciu


- 2D mapy


- terén


- AI

Celkové hodnotenie: 62%