Registrovaných: 34,698 | Noviniek: 9 | Komentárov: 137 | Zabanovaný: 0 | Príspevkov vo fóre: 0 | Downloads: 0 | Shoutbox: 13877

December 02 2020 08:10:08
Navigácia

Hlavná stránka
Články
Na stiahnutie
Fórum
Kontakt
Fotogaléria

Counter Strice1.6
Informácie
AMX Prikazy
Zbrane
Multiplayer
HW nároky

UC | Gaming
E-shop
Statistyky webu
Podporte nás
Slu?by

Online filmy a serialy
Maf Story
Panelák
SouthPark
Filmy
Knight Rider
Bleach
Jackass

Herné sekcie

Gta4

Gta Sa

Cs1.6

Kto je Online
Hostí Online: 1

Členov Online: 0

Registrovaní členovia: 34,698
Najnovší člen: rorejowawep80
Top List
TOPlist
Zbrane

Zbrane v CSH&K USP .45 Tactical

Trieda: Príručná zbraň, Pi?toľ
Cena: $500
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 12+100
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Základná zbraň za CT. Dos? presná aj pri pohybe, preto je dobrá taktika robi? úkroky do strán a pritom mieri? do oblasti hrudníka, prípadne hlavy. Má prídavný tlmič, ktorý sa neoplatí moc pou?íva? preto?e zbraň je tým o dos? nepresnej?ia.

Glock 18 Select Fire

Trieda: Príručná zbraň, Pi?toľ
Cena: $400
Dostupnos?: T
Počet nábojov: 20+120
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Základná zbraň za T. Veľmi slabá. Disponuje mo?nos?ou prepnú? na tzv. Burst-mode, kedy strieľa dávky po troch nábojoch. Je ale pri semi-automatic celkom rýchla.
Desert Eagle

Trieda: Príručná zbraň, Pi?toľ
Cena: $650
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 7+35
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Najsilnej?ia pi?tol. Odporúčam ju hlavne sniperom s AWP ako sekundárnu zbraň keď sa dostanú príli? blízko nepriateľa a sniperka je vtedy na... Doká?e prestreli? aj ten?iu stenu, jedinou nevýhodou je malý počet nábojov, preto je nimi treba ?etri?. Mieri? na hlavu.
Pomal?ia.
Sig P228

Trieda: Príručná zbraň, Pi?toľ
Cena: $600
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 13+52
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Zbraň porovnateľná s USP. Táto zbraň strieľa skoro sama :-). Stačí mieri? do hornej ?tvrtiny tela a headshot u? príde sám...
Dual Berreta 96G Elite

Trieda: Príručná zbraň, Pi?toľ
Cena: $1000
Dostupnos?: T
Počet nábojov: 30+120
Rýchlos? streľby: ako rýchlo doká?ete klika?...
Poznámky: Dve Berrety. Obrovská rýchlos? streľby, celkom dobrá presnos? na krátke vzdialenosti. Na dlhé nevyu?iteľná a veľmi slabá.
FN Five-Seven

Trieda: Príručná zbraň, Pi?toľ
Cena: $750
Dostupnos?: CT
Počet nábojov: 20+100
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Slabá zbraň, skoro ako Glock. Bez Burst-módu. Je síce ako tak rýchla, ale dos? drahá. Neodporúčam. Asi ten Glock je výhodnej?í.
Benelli M3 Super90

Trieda: Primárna zbraň, Brokovnica
Cena: $1700
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov : 8+32
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Klasická pumpovačka, veľmi pomalá streľba. V boji na blízko je bezkonkurenčná - stačí jedna rana do hrude a finish. Ak sa netrafíte, máte smolu, lebo viac výstrelov väč?inou nestihnete... účinná je hlavne v krátkych mapách ako napr. snow.
Benelli XM1014

Trieda: Primárna zbraň, Brokovnica
Cena: $3000
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 7+32
Rýchlos? streľby: 400 rpm
Poznámky: O čosi slab?ia ako M3, čo ale viac ako dobre kompenzuje rýchlos? streľby. Takisto dobrá v boji na blízko, pri boji na diaľku rad?ej siahnite po pi?toli.
H&K MP5-Navy

Trieda: Primárna zbraň, Samopal
Cena: $1500
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 30+120
Rýchlos? streľby: 800 rpm
Poznámky: Vďaka relatívne dobrej presnosti na krátke vzdialenosti aj počas behu je táto zbraň najlep?ia vo svojej triede.
Steyr Tactical Machine Pistol (TMP)

Trieda: Primárna zbraň, Samopal
Cena: $1250
Dostupnos?: CT
Počet nábojov: 30+120
Rýchlos? streľby: 857 rpm
Poznámky: Veľmi slabá zbraň na v?etky vzdialenosti. Odporúčaná taktika: NEKUPOVA?!
FN P90

Trieda: Primárna zbraň, Samopal
Cena: $2350
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 50+100
Rýchlos? streľby: 900 rpm
Poznámky: Skvelá zbraň vďaka rýchlej paľbe a veľkej kapacite zásobníka, hlavne na krátke vzdialenosti. Výborná vec, ak ju vlastní ka?dý z teamu - keď potom pustíte spoločú paľbu, nikto neodolá :-).
Ingram Mac-10

Trieda: Primárna zbraň, Samopal
Cena: $1400
Dostupnos?: T
Počet nábojov: 30+100
Rýchlos? streľby: 857 rpm
Poznámky: Teroristická zbraň ako ju poznáte z filmov. Mo?no v skutočnosti dobrá, ale v CS nič moc. Taktika ako pre TMP.
H&K UMP45

Trieda: Primárna zbraň, Samopal
Cena: $1700
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 25+100
Rýchlos? streľby: 600 rpm
Poznámky: Dobrá na krátke a stredné vzdialenosti. Výhoda je ozaj veľká sila ale nevýhoda malý počet nábojov a veľmi pomalá.
IDF Defender

Trieda: Primárna zbraň, Útočná pu?ka
Cena: $2000
Dostupnos?: T (od CS 1.6)
Počet nábojov: 35+90
Rýchlos? streľby: 675 rpm
Poznámky: Za málo peňazí veľa muziky. To je stručný opis tejto teroristickej zbrane. Jej účinnos? je porovnateľná s AK-47, jej cena v?ak nie. Je to jednoznačne najlep?ia zbraň vo svojej kategórii.
FAMAS Clarion 5.56

Trieda: Primárna zbraň, Útočná pu?ka
Cena: $2250
Dostupnos?: CT (od CS 1.6)
Počet nábojov: 25+90
Rýchlos? streľby: 1100 rpm
Poznámky: Lacná a pritom ?ikovná zbraň pre CT-čkárov disponujúca dvomi módmi streľby - burst a automatic. V burst móde vystrelí dávku 3 nábojov a v tomto móde jej aj neuveriteľne presná na stredné a väč?ie vzdialenosti (mierte na dialku do hrude a nepriateľ nemá ?ancu), plne automatický mód je vhodný najmä na malé a stredné vzdialenosti. Energia strely je dokonca väč?ia ako u M4A1 a aj kadencia je takmer dvojnásobná. Nevýhodou je len men?í zásobník, ktorý sa pri 1100 výstreloch za minútu minie ani neviete ako.
Avtomat Kala?nikova vzor1947 ( AK-47 )

Trieda: Primárna zbraň, Útočná pu?ka
Cena: $2500
Dostupnos?: T
Počet nábojov: 30+90
Rýchlos? streľby: 600 rpm
Poznámky: Vysoká prieraznos? je hlavným plusom AK-47. Po dávkach 1-3 náboje je dos? presná aj na stredné a väč?ie vzdialenosti. Na veľké vzdialenosti je vhodné strieľa? po 1 náboji a mieri? na hlavu. Univerzálna zbraň. Aj napriek nízkej cene sa vyrovná M4A1 dokonca niektorí tvrdia ?e je e?te lep?ia. Kupujte ak na ňu máte :)
Sig SG-552 Commando

Trieda: Primárna zbraň, Útočná pu?ka
Cena: $3500
Dostupnos?: T
Počet nábojov: 30+120
Rýchlos? streľby: 727 rpm
Poznámky: Dobrá zbraň s jednostupňovým optickým pribli?ovaním. Bez priblí?enia presná na krátke a stredné vzdialenosti, pokiaľ strielate po dávkach 1-4 náboje. S priblí?ením a s dávkami 1-3 náboje presná aj na väč?ie vzdialenosti.
Colt M4A1 Carbine

Trieda: Primárna zbraň, Útočná pu?ka
Cena: $3100
Dostupnos?: CT
Počet nábojov: 30+90
Rýchlos? streľby: 685 rpm
Poznámky: Najlep?ia zbraň za CT, skoro ako AK-47, s väč?ou kadenciou ale men?iou prieraznos?ou. Mo?nos? nasadi? tlmič. Striela? po dávkach, na väč?ie vzdialenosti po jednom náboji. S nasadeným tlmičom je zbraň o trochu nepresnej?ia, ale zase silnej?ia. Bez tlmiča opačne.
Steyr Aug

Trieda: Primárna zbraň, Útočná pu?ka
Cena: $3500
Dostupnos?: CT
Počet nábojov: 30+90
Rýchlos? streľby: 727 rpm
Poznámky: Principiálne to isté ako SG-552. Tro?ka presnej?ie. Za tú cenu rad?ej M4
Steyr Scout

Trieda: Primárna zbraň, Ostreľovačka
Cena: $2750
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 10+90
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Najslab?ia Ostreľovačka, celkom presná aj pri pohybe, čím sa ostatné chváli? nemô?u. Výhodou je fakt, ?e keď ju máte v rukách be?íte rýchlej?ie ako s no?íkom!
AI Arctic Warfare/Magnum Police (AWP)

Trieda: Primárna zbraň, Ostreľovačka
Cena: $4750
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 10+30
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Najsilnej?ia zbraň, stačí jedna presná rana prakticky hocikam do tela a... Tak ako pri väč?ine ostreľovačiek sa nesmiete pri strielaní z AWP hýba?, lebo si budete striela? skoro za chrbát :-).
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle

Trieda: Primárna zbraň, Ostreľovačka
Cena: $5000
Dostupnos?: T
Počet nábojov: 20+90
Rýchlos? streľby: cca 115 rpm
Poznámky: Poloautomatická sniperka. Vhodné pre kepmerov :). účinná hlavne na dlhé vzdialenosti. Na krátke dos? nemotorná.
Na vä?čine serverov si ju v?ak nezaobstaráte. Je zablokovaná.Sig SG-550 Sniper

Trieda: Primárna zbraň, Ostreľovačka
Cena: $4200
Dostupnos?: CT
Počet nábojov: 30+90
Rýchlos? streľby: cca 135 rpm
Poznámky: Skoro to isté ako pri G3/SG-1, mo?no tro?ku rýchlej?ie.

FN M249 Para

Trieda: Primárna zbraň, ?a?ký guľomet
Cena: $5750
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 100+200
Rýchlos? streľby: 600 rpm
Poznámky: Obrovská kapacita zásobníka a vysoká prieraznos? činia M249 najsilnej?ou rýchlopaľnou zbraňov v CS. Nulová presnos? pri pohybe. Pri skrčení dobrá presnos? aj na stredné vzdialenosti
- po dávkach - a väč?ie vzdielenosti - po jednom. Účinná proti skupinkám. Na dlhých mapách ju moc nevyu?ijete, ale na krátkych fy mapách je super.
Flashbang

Trieda: Granát
Cena: $200
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 2
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Granát, ktorý po vybuchnutí dočasne oslepí v?etkých, ktorý explóziu vidia. Doba trvania oslepenia závisí od vzdialenosti od explózie a uhlu z ktorého sa pozeráte. Je dobrým zvykom otoči? sa v?dy, keď pri vás padne granát, aby ste sa vyhli prípadnému oslepeniu.
HE Grenade

Trieda: Granát
Cena: $300
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 1
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Výbu?ný granát. Dobre hodi? do skupinky, alebo na miesto, kde očakávate, ?e nepriateľ bude. Ak ho aj nezabijete, aspoň mu zoberiete trochu HP a keď vy budete ma? 100/100 a on 50/50, ste dos? vo výhode.
Smoke Grenade

Trieda: Granát
Cena: $300
Dostupnos?: T, CT
Počet nábojov: 1
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: Dymovnica, dobrá na krytie, prípadne zmätenie nepriateľa.


Balistický ?tít

Trieda: Primárna zbraň, ?tít
Cena: $2200
Dostupnos?: CT (od CS 1.6)
Počet nábojov: n/a
Rýchlos? streľby: n/a
Poznámky: na nič :)


Nô?

Zbraň

Trieda: Primárna zbraň, Nô?
Cena: $0
Dostupnos?: CT, T
Počet nábojov: n/a
Rýchlos? streľby: n/a

Poznámky: Základná zbraň ale aj tak dobrá. Ale beha? len s no?íkom sa vám neoplatí. Ale zase je super pocit keď niekto po vás strieľa nejakou zbraňou a vy ho zare?ete no?íkom. Získate si tak re?pekt ostatných hráčov. Existujú 2 módy sekania. 1, rezanie - menej účinné ale rýchlej?ie. 2, bodanie - pomalé ale veľmi silné. Jedna rana do chrbtu = smr?.

Komentáre
#1 | muniekole dňa August 12 2017 02:02:45
Rehabilitacja leczeniem trądziku różowatego nie istnieje kurowana za? najprawidłowiej istnieje wymierzać u dołu wobec obniżenia dawki zaczerwienienia mordzie za? przemian łatwopalnych, powstrzymania wielko?ci, frazeologizmu obstawania oraz siły wymiotów a równoległych ?ladów ?wiądu, dymienia za? czuło?ć. Dwie istotne tryby leczenia trądziku różowatego to miejscowe natomiast http://serum-na-zmarszczki.pl/ oralne medykamenty antybiotyczne. Terapia laserowa chwyciła również zaszeregowana jak forma leczenia. Podczas jak w przeciągu kilku tygodni specyfiki częstokroć pobudzają czasowe pocenie się, zaczerwienienie na ogół zawraca po zabiegu. Rozwlekłego rehabilitacja, zwykle od czasu pewnego do dwóch latek, prawdopodobnie wić się do ondulacji obstawy stanu tuż przy niektórych pacjentów. Ondulacje rehabilitacja jest nagminnie potrzebnego, acz niektóre wypadki miękną po jacy? frazeologizmie za? stanowią trwale. Nieciepłe kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszają się wspólnie z przeciekiem terminu.
#2 | muniekole dňa August 29 2017 19:48:17
podnoszenie biustu zmarszczki senne http://www.kulszowa.pl/artykuly-dla-czytelnika/jakie-ziola-na-cholesterol/ kamienie kałowe dieta zmarszczki mimiczne u mężczyzn
#3 | muniekole dňa August 29 2017 21:30:31
cellulit na nogach jak oczy?cić organizm z toksyn domowe sposoby http://bezdepresji.pl/na-zdrowie/jak-dbac-o-tlusta-skore-twarzy.html jak zlikwidować lwie zmarszczki szyja bez zmarszczek
#4 | shareways dňa September 16 2017 19:48:14
najlepsza ma?ć na hemoroidy dobry krem na zmarszczki infekcje żylakami. kremy powiększające do biustu trądzik różowaty leki bez recepty
#5 | shareways dňa September 18 2017 15:06:08
jakie kremy na trądzik różowaty krem na piersi wygląd recepturę. Propolisowy żółta trądzik różowaty domowe sposoby dobry krem na trądzik różowaty
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Odkazy:
Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

06/03/2019 02:00
?î???? ???ç?ó? ?î?????? ??í???÷????é, ý?î??÷????é ?????? â ?. ?????îâ, ?îëü?î ?îëîä?íü??? ??????????? äî???â?? â?? í??ëî?ä?í??.

19/02/2019 00:33

15/02/2019 06:23
??ä ? î?î?îä: ?î??ä??, ó?îä, ó?î??é Î?î?îä ??ä Öâ??? ???â? ? ???ö?? ??áî?? ????ö? ?í???ó??í?

09/02/2019 20:44
?óáë???ö?? á???ë??í?? îáú?âë?í?é, ?î???????? äî??? îáú?âë?í?é á?ç ????????ö??, îáú?âë?í?? ? ôî?î???ô????.

02/02/2019 10:52
?????? ???îé ??? îí ???ü. Î?íîâî?îëî?í??? ??????? . Âîç?î?ä?í?? ???????. ???îä???.

24/12/2018 21:52
?????? äë? ?ó?÷?í ? ??í??í . ????âî÷í?? ?î ??????í?? ??ëîí?? ? ???????????? . .[

08/12/2018 03:52
Lots of people love muffins. However, not all of http://bridgeblue.
edu.vn/advertising
.redirect.aspx?Adv
Id=35&url=http://ww
w.verytasty.us http://www.nd.gov/
gsearch?client=all
_state&site=all_st

06/11/2018 09:06
Á????îâîçâîä???? çä?í?? ?ç Ë??? - MCSTEEL Äî??. ??????. ?í????. ??ë?ä?. Í?â???. ?î?îâí???. ???÷í???. ??????????. ??ë?ä-?îëîä?ëüí??.
?î??îâ?? çä?í??. Ç??íî???í?ë???. Îâî?????í?ë???. ??î?çâîä??â?íí?

18/10/2018 09:39
[b]<div style="display: block; float: left; margin: 5px;">[IMG]http://re
mmont.com/demotiva
tor/1404.jpg border=10 height=240 width=240[/IMG]</di
v> News in Russia We n we publish

18/10/2018 03:01
[b][float="left"][IM
G]http://remmont.c
om/demotivator/255
0.jpg border=10 height=240 width=240[/IMG][/f
loat] news USA We n we publish all of them fresh and important facts Russia, analytics